Medi-Cor 

Uw thuisverpleging met een       !

Bent u verzekerd bij een Belgisch ziekenfonds? Dan wordt alles voor u geregeld.

Wij brengen de kosten rechtstreeks in rekening aan uw ziekenfonds (alle Belgische ziekenfondsen). Dit heet de "3e betalersregeling". U betaalt dus in feite niets. 


Het Riziv vraagt evenwel een kleefvignet en een voorschrift betreffende de geleverde prestaties.

Uw huisarts of specialist is hiervan op de hoogte en zal U hierbij verder helpen.

 

Dit geldt dus in ieder geval als u: 
-    officieel in loondienst bent bij een Belgische firma, 
-    een vervangingsinkomen hebt (stempelen, OCMW, invaliditeit, pensioen, enz.) bij een Belgische instantie, 
-    als zelfstandige (KMO, vrij beroep) een bijkomende verzekering kleine risico's heeft afgesloten. 

 

Bent u verzekerd bij een buitenlands ziekenfonds of privaat verzekering? Dan maken we voor u een zorgcontract op maat.

U betaalt de rekening eerst zelf. Met het betalingsbewijs kunt u de tussenkomst van uw verzekeraar terugvorderen.

 

Bent u helemaal niet verzekerd? Ook dan helpen we u met een zorgcontract op maat. U koopt onze verpleegkundige zorgen voor een vooraf bepaalde periode in zodat u greep houdt op de kosten.

Voor "hygiënische zorgen"(gedeeltelijke of volledige hulp bij het wassen en/of aankleden van een patiënt) is er geen voorschrift vereist. Deze aanvraag wordt door de verpleegkundige rechtstreeks aan Uw mutualiteit overgemaakt, dewelke ons vergoed voor de geleverde prestaties.

Bel ons op 0497/81.58.80

  • Facebook Social Icon