top of page

Medi-Cor 

Uw thuisverpleging met een       !

HART.png

Bent u verzekerd bij een Belgisch ziekenfonds? Dan wordt alles voor u geregeld.

Wij brengen de kosten rechtstreeks in rekening aan uw ziekenfonds (alle Belgische ziekenfondsen). Dit heet de "3e betalersregeling". U betaalt dus in feite niets. 


Het Riziv vraagt evenwel een kleefvignet en een voorschrift betreffende de geleverde prestaties.

Uw huisarts of specialist is hiervan op de hoogte en zal U hierbij verder helpen.

 

Dit geldt dus in ieder geval als u: 
-    officieel in loondienst bent bij een Belgische firma, 
-    een vervangingsinkomen hebt (stempelen, OCMW, invaliditeit, pensioen, enz.) bij een Belgische instantie, 
-    als zelfstandige (KMO, vrij beroep) een bijkomende verzekering kleine risico's heeft afgesloten. 

 

Bent u verzekerd bij een buitenlands ziekenfonds of privaat verzekering? Dan maken we voor u een zorgcontract op maat.

U betaalt de rekening eerst zelf. Met het betalingsbewijs kunt u de tussenkomst van uw verzekeraar terugvorderen.

 

Bent u helemaal niet verzekerd? Ook dan helpen we u met een zorgcontract op maat. U koopt onze verpleegkundige zorgen voor een vooraf bepaalde periode in zodat u greep houdt op de kosten.

Voor "hygiënische zorgen"(gedeeltelijke of volledige hulp bij het wassen en/of aankleden van een patiënt) is er geen voorschrift vereist. Deze aanvraag wordt door de verpleegkundige rechtstreeks aan Uw mutualiteit overgemaakt, dewelke ons vergoed voor de geleverde prestaties.

bottom of page